Chủ đầu tưCT TNHH Gang thép Hưng Nghiệp - Formosa - Hà Tĩnh Địa điểmKhu liên hợp gang thép Formosa - Hưng Nghiệp - Hà Tĩnh Quy môThời gian thực hiện2016, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụngChia sẻ
Hệ thống hồ sinh học xử lý bổ sung nước thải - Chỉ thị sinh học và kiểm soát sự cố cho khu liên hợp gang thép Formosa
1