Chủ đầu tưPhòng Quản lý đô thị Thành phố Bạc LiêuĐịa điểmXã Vĩnh Trạch Đông và Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc LiêuQuy mô420 haThời gian thực hiện2019Chia sẻ
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch sinh thái hỗn hợp