Chủ đầu tưBộ Giao Thông Vận Tải Địa điểmXã Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà NộiQuy môThời gian thực hiện2015-2017Chia sẻ
Trung tâm duy tu tổng hợp - Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Công ty TNHH tư vấn Đại hoc Xây Dựng ( CCU ) thiết kế kết cấu

11 11 21 3