Sản phẩm - Giải pháp

Sản phẩm chống thấm, ăn mòn: NUCEMIX-XP02
Sản phẩm chống thấm, ăn mòn: NUCEMIX-XP02
NUCEMIX-XP02: Sơn chống thấm xi măng-polymer hai thành phần Mã sản phẩm: XP02 NUCEMIX-XP02 là sản phẩm gốc xi măng cải tiến polymer acrylic hai
642 lượt xem
Sản phẩm chống thấm, ăn mòn: NUCEMIX-Membrane
Sản phẩm chống thấm, ăn mòn: NUCEMIX-Membrane
Membrane: Màng lỏng chống thấm gốc bitum đàn hồi cao Mã sản phẩm: Membrane Màng lỏng chống thấm polymer bitum NUCEMIX-Membrane là màng lỏng chố
595 lượt xem
Sản phẩm chống thấm, ăn mòn: NUCEMIX-TG
Sản phẩm chống thấm, ăn mòn: NUCEMIX-TG
NUCEMIX-TG: Chất tẩy gỉ và biến tính gỉ Mã sản phẩm: TG NUCEMIX-TG là chất tẩy gỉ và bảo quản thép dùng để tẩy và làm sạch thép bị gỉ vàng, chuy
619 lượt xem
Sản phẩm chống thấm, ăn mòn: NUCEMIX-WP02
Sản phẩm chống thấm, ăn mòn: NUCEMIX-WP02
NUCEMIX-WP02: Vữa xi măng đóng rắn nhanh Mã sản phẩm: WP02 Vữa xi măng đóng rắn nhanh NUCEMIX-WP02 là sản phẩm gốc xi măng cải tiến polymer acry
476 lượt xem
Sản phẩm cho sàn: NUCEMIX-TOP
Sản phẩm cho sàn: NUCEMIX-TOP
NUCEMIX-TOP: Bột tăng cứng mặt sàn gốc xi măng Mã sản phẩm: TOP NUCEMIX-TOP là chất trộn sẵn gốc xi măng, không kim loại được sử dụng để làm ch
227 lượt xem
Sản phẩm cho sàn: NUCEMIX-Floor SLC
Sản phẩm cho sàn: NUCEMIX-Floor SLC
NUCEMIX-Floor SLC: Vữa tự san phẳng và hoàn thiện bề mặt Mã sản phẩm: Floor SLC Vữa tự san phẳng và hoàn thiện bề mặt NUCEMIX-Floor SLC dùng ch
204 lượt xem
Phụ gia cho vữa & bê tông: NUCEMIX-Latex
Phụ gia cho vữa & bê tông: NUCEMIX-Latex
NUCEMIX-Latex: Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối Mã sản phẩm: Latex NUCEMIX-Latex dùng làm lớp kết nối giữa lớp bê tông cũ và mới Tăng khả
229 lượt xem
Phụ gia cho vữa & bê tông: NUCEMIX-SF
Phụ gia cho vữa & bê tông: NUCEMIX-SF
NUCEMIX-SF: Phụ gia khoáng hoạt tính siêu mịn silica fume Mã sản phẩm: SF NUCEMIX-SF Phụ gia siêu mịn silica fume cho vữa và bê tông. Với thành
209 lượt xem
Gạch NUCEWALL G
Gạch NUCEWALL G
213 lượt xem