DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ TRÊN CAO ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2 TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN NGÃ TƯ SỞ
DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ TRÊN CAO ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2 TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN NGÃ TƯ SỞDec 08, 2022 08:52 AM752 lượt xem

Công ty TNHH Tư Vấn Đại Học Xây Dựng ( CCU ) kiểm định độc lập các hạng mục cầu cạn của công trình Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2 - Đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở theo hình thức hợp đồng BT với 2 nội dung:

1. Công tác kiểm định độc lập chất lượng, kiểm định chất lượng thi công kết cấu bê tông dầm cầu: Xác định cường độ bê tông thực tế của kết dầm cầu thông qua khoan rút lõi hiện trường và thí nghiệm nén mẫu trong phòng.

2. Công tác khảo sát hiện trạng, thí nghiệm đánh giá khả năng chịu lực kết cấu của công trình bằng tiến hành đo đạc, khảo sát hiện trạng, thí nghiệm thử tải đối với 50% tổng số liên cầu của tuyến cầu cạn Vành đai II đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

Link báo chí đưa tin về công trình : https://nhadautu.vn/du-an-vanh-dai-gan-10000-ty-truoc-ngay-thong-xe-d72228.html