GS. Phan Quang Minh nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường  University of Architecture Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Bulgaria
GS. Phan Quang Minh nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường University of Architecture Civil Engineering and Geodesy (UACEG), BulgariaApr 26, 2023 03:08 PM397 lượt xem

Chúc mừng GS. Phan Quang Minh nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường University of Architecture Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Bulgaria.

GS. Phan Quang Minh đã tốt nghiệp tiến sĩ tại UACEG và công tác tại trường ĐHXDHN cũng như công tác tại công ty TNHH Tư Vấn Đại Học Xây Dựng sau khi về nước. Với những đóng góp to lớn cho hợp tác giữa 2 trường, GS. Ivan Markov - Hiệu trưởng trường UACEG đã trao bằng Tiến sĩ danh dự cho GS. Phan Quang Minh trong buổi lễ ngày 21/4/2023.

Cũng tại buổi lễ, GS. Phan Quang Minh đã trình bày bài: “EXPERIMENTAL STUDY ON PERVIOUS CONCRETE USING CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE IN VIETNAM”.