Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025Oct 03, 2022 09:37 AM870 lượt xem

Ngày 28 tháng 09 năm 2022, Đại hội Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng nhiệm kỳ 2022-2025 được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội được đón tiếp đồng chí Bùi Phú Doanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ trường ĐH Xây dựng Hà Nội tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Phương Chi làm Bí thư Chi bộ đồng chí Lê Văn Tuấn làm Phó Bí thư chi bộ.

Đại hội Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng nhiệm kỳ 2022-2025 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng nhiệm kỳ 2022-2025.