CCU hưởng ứng “Giọt hồng Xây dựng 2019”
CCU hưởng ứng “Giọt hồng Xây dựng 2019”Aug 24, 2020 09:19 AM509 lượt xem

“Giọt hồng Xây dựng” là chương trình hiến máu toàn trường của Trường Đại học Xây dựng. Chương trình được tổ chức 2 lần trong một năm học với mục đích kêu gọi những tấm lòng nhân ái tham gia chương trình, tiếp nhận những đơn vị máu quý giá đáp ứng phần nào tình trạng thiếu máu trầm trọng ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Chương trình do Viện Huyết học Truyền máu TW, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng phối hợp tổ chức.

Hưởng ứng “Giọt hồng Xây dựng 2019”, các cán bộ nhân viên của CCU đã tham gia hiến máu cùng sinh viên, giảng viên, cán bộ trong trường. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được: