Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2018”
Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2018”Aug 24, 2020 09:58 AM451 lượt xem

Tiếp nối thành công Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2017” đã được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn và các lần hội thảo trước đó, Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2018” dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 tại Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, với chủ đề “Hướng tới đô thị thông minh”.

Các đơn vị phối hợp tổ chức là Đại học Nông Lâm TPHCM và Đại học Cần Thơ.

Ảnh: Allevents.in

1. Mục tiêu của Hội thảo

– Trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, Viễn thám trong thời gian qua và thảo luận hướng nghiên cứu, hợp tác và phát triển các khoa học liên quan đến GIS trong thời gian tới.

– Nâng cao năng lực ứng dụng GIS, Viễn thám trong nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

2. Nội dung của Hội thảo

Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2018” với chủ đề “Hướng tới đô thị thông minh“, tập trung vào, nhưng không hạn chế trong các nội dung chính sau:

  • Đô thị thông minh
  • Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ tai biến thiên nhiên
  • Quản lý tài nguyên, môi trường và Phát triển bền vững
  • An ninh lương thực, An ninh nguồn nước
  • Hướng tới môi trường trong lành và các nguồn năng lượng sạch
  • GIS trong giáo dục và phát triển cộng đồng
  • Các công nghệ GIS, Viễn thám, GPS và công nghệ hỗ trợ
  • Các Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) và các Hệ thống nền tảng Tri thức (Knowledge-based Systems)
  • Các công nghệ quan trắc tiên tiến và UAV
  • Triển lãm các công nghệ mới về GIS, GPS, công nghệ Viễn thám, công nghệ quan trắc, công nghệ Thông tin và Viễn thông

3. Thành phần tham dự

– Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên các trường Đại học, các Viện và các Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước.

– Các cán bộ của các Sở, Ban ngành và quản lý Nhà nước liên quan, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Thời gian: Ngày 27 tháng 10 năm 2018

Địa điểm:

– Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM, số 1 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TPHCM

– Royal Hotel Saigon (KS Kim Đô), số 133 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM

(Chương trình và thời gian chi tiết, bao gồm lớp Tập huấn 01 ngày trước Hội thảo sẽ có trong Thông báo số 2)

5. Các mốc thời gian quan trọng

Hạn cuối nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt/ tiếng Anh không quá 300 từ): ngày 30/05/2018

Thông báo chấp nhận tóm tắt: ngày 15/06/2018

Hạn cuối nộp bài toàn văn: ngày 15/08/2018

Thông báo chấp nhận bài toàn văn: ngày 15/09/2018

Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh: ngày 30/09/2018

Hạn cuối đăng ký tham dự: ngày 30/09/2018

Hội thảo chính thức: ngày 27/10/2018

6. Yêu cầu của bài báo

Bài báo cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định và in trên giấy A4, dài không quá 07 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo…). Bài báo được soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode/Times New Roman, cỡ chữ: 12 cho toàn bài. Căn lề trái 3.0 cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 2.5 cm; lề dưới 2.5 cm. Tên của bài báo viết chữ in hoa, họ và tên tác giả, cơ quan công tác đặt sau tên bài báo, bằng chữ thường, đậm. Cuối bài viết, có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh không quá 300 từ.

Ban Tổ chức Hội thảo GIS toàn quốc 2018 trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi bài cho Hội thảo. Ngoài Kỷ yểu của Hội thảo, Một số bài báo chất lượng sẽ được tuyển chọn đăng trên tạp chí chuyên ngành, trong đó 10 bài đăng tập san khoa học của Đại học Cần Thơ (ISSN), và 8 bài đăng trên tạp chí Scopus nước ngoài (ISSN).

7. Đăng ký tham dự

Đăng ký tham dự trực tuyến tại trang web của Hội thảo: www.gisconference.org hoặc gửi Email về Ban thư ký.

Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời chính thức (nếu có yêu cầu) sau ngày 30/09/2018 cho các đại biểu đã đăng ký tham dự Hội thảo.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban thư ký hội thảo

Email: gisconference2018@gmail.com

Website: www.gisconference.org