Hướng đi nào cho KTS trong bối cảnh “bão hòa” của nghề kiến trúc?
Hướng đi nào cho KTS trong bối cảnh “bão hòa” của nghề kiến trúc?Aug 24, 2020 09:55 AM372 lượt xem

[AGO Meeting Up Tháng 3]

Buổi nói chuyện chủ đề “Hướng đi nào cho Kiến trúc sư trong bối cảnh “bão hòa” của nghề kiến trúc?” thuộc chuỗi các hoạt động Thứ Bảy Kết Nối.

Thời gian: 9h, thứ Bảy, ngày 02.03.2019

Địa điểm: AGOhub 12 Hòa Mã, Hà Nội

Khách mời:

– KTS. Nguyễn Đức Bình – Giám đốc sáng tạo

– KTS. Đinh Anh Tuấn – Sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty VNi

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/61prc6j0j8pXrMwz1 (vào cửa miễn phí)